fbpx

Chén trẹt nhỏ bằng gỗ xà cừ

Sản phẩm: Chén trẹt nhỏ bằng gỗ xà cừ

Kích thước: tầm 10cm x 2.5cm

Đặc điểm: Nhẹ, bền, khó bị nứt mẻ hay bể khi va chạm hoặc rơi.

Danh mục: